२५ श्रावण २०७९, बुधबार
१८ श्रावण २०७९, बुधबार १४:०९

विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै


चालु आर्थिक वर्षदेखि सशर्त अनुदानमार्फत विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ । स्थानीय तहको कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन सशर्त अनुदानमार्फत हस्तान्तरित आयुर्वेद कार्यक्रम अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो । 

उक्त मार्गदर्शन साउन ४ गते मन्त्री (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) स्तरीय निर्णयअनुसार स्विकृत भएको छ । यद्यपी विद्यालयमा आयुर्वेद पढाइ यसअघि पनि भइरहेको छ । 

स्वस्थवृत्त (दिनचर्या, ऋतृचर्या, आहारविहार, जीवनशैली)सम्बन्धी सचेतना तथा स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जडिबुटीको उपयोगीताबारे जानकारी गराउन र योगको बारेमा जानकारी दिनुका साथै योगका विभिन्न क्रियाकलापहरुको अभ्यास गराउन विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम राखिएको हो । 

विद्यालयमा यो कार्यक्रम आयुर्वेद औषधालयले सञ्चालन गर्नेछ । एक सामुदायीक र एक संस्थागत विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा व्यवस्थापन तथा प्रवाहका लागि संघमा केन्द्रिय चिकित्सालय र होमियोप्याथीक अस्पताल, प्रदेश स्तरमा आयुर्वेद चिकित्सालयहरु, ७७ वटै जिल्लामा  आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय स्तरमा ३०५ वटा आयुर्वेद औषधालयबाट आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । ४४० स्थानीय तहमा सेवा विस्तार हुन बाँकी छ । 

स्वस्थवृत्त (दिनचर्या, ऋतृचर्या, आहारविहार, जीवनशैली)सम्बन्धी सचेतना तथा स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने जडिबुटीको उपयोगीताबारे जानकारी गराउन र योगको बारेमा जानकारी दिनुका साथै योगका विभिन्न क्रियाकलापहरुको अभ्यास गराउन विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम राखिएको हो । 

विद्यालयमा यो कार्यक्रम आयुर्वेद औषधालयले सञ्चालन गर्नेछ । एक सामुदायीक र एक संस्थागत विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा व्यवस्थापन तथा प्रवाहका लागि संघमा केन्द्रिय चिकित्सालय र होमियोप्याथीक अस्पताल, प्रदेश स्तरमा आयुर्वेद चिकित्सालयहरु, ७७ वटै जिल्लामा  आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय स्तरमा ३०५ वटा आयुर्वेद औषधालयबाट आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ । ४४० स्थानीय तहमा सेवा विस्तार हुन बाँकी छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !